Smluvní podmínky

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO PŘÍSTUP A UŽÍVÁNÍ SLUŽBY APPUMBRELLA VERZE 1.1.1.

Vážený uživateli, chcete-li využívat služby webových stránek AppUmbrella, musíte vyjádřit souhlas s níže uvedenými podmínkami (dále jen "Podmínky registrace"), které jsou součástí smlouvy mezi Vámi jako uživatelem a společností APP. UMBRELLA, a.s., se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 01855867, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 22093, jako provozovatelem/vydavatelem webových stránek appumbrella.online (dále jen "Provozovatel"). Provozovatel si vyhrazuje možnost Podmínky kdykoliv jednostranně měnit a aktualizovat, o čemž se zavazuje uživatele vždy informovat na webových stránkách služby. Vyplněním a odesláním registračního formuláře potvrzujete, že jste Podmínkám registrace, Všeobecným obchodním podmínkám (VOP), GDPR, platnému ceníku a dalším zveřejněným dokumentům při registraci porozuměl a s jejich zněním souhlasím.

 1. AppUmbrella je placená webová služba, která Vám v souladu s Podmínkami poskytne zvýhodněné podmínky pro získání vybraných aplikací třetích stran dle nabídky služby AppUmbrella (dále jen "Zvýhodněné podmínky"). Zvýhodněné podmínky mohou mít například formu slevy k nákupu vybrané aplikace či možnost využití aplikace zdarma po určitou dobu, vždy však v souladu aktuální nabídkou Zvýhodněných podmínek služby AppUmbrella.
 1. K registraci a užívání služby AppUmbrella Vám musí být alespoň 18 let.
 1. Po odeslání registračního formuláře jste povinni do 30 dní uhradit počáteční registrační poplatek. Počáteční registrační poplatek, který Vám umožní využívat služby AppUmbrella a získávat tak Zvýhodněné podmínky po dobu dvanácti měsíců od provedení registrace do služby je uveden v aktuálním ceníku a VOP. Po uplynutí této doby budete provozovatelem/vydavatelem vyzváni k úhradě aktivačního poplatku za účelem prodloužení možnosti užívat službu AppUmbrella o dalších dvanáct měsíců. Aktivační poplatek je uveden v platnem ceníku. Uhrazením počátečního registračního poplatku či případně aktivačního poplatku je Váš účet AppUmbrella po příslušnou dobu aktivní. Nedojde-li k úhradě aktivačního poplatku do 30 dní od zveřejnění výzvy na vašem účtu AppUmbrella, váš účet zaniká, bez náhrady na vracení plnění za poslední rok aktivity vašeho účtu.
 1. Na základě registrace Vám bude poskytnut Váš unikátní AppUmbrela ID kód (dále jen AUID), který Vám umožní plně využívat služby AppUmbrella po dobu, kdy je Váš účet AppUmbrella aktivní. Berte prosím na vědomí, že v případě, že neuhradíte registrační či aktivační poplatek v příslušné lhůtě stanovené Provozovatelem, nebudete moci využívat Váš AppUmbrella účet a Váš AUID kód nebude funkční. Váš unikátní AUID kód si prosím chraňte a nikomu jej nezpřístupňujte, odpovědnost za újmu vyplývající z neoprávněného použití Vašeho AUID kódu nesete Vy. V případě jakýchkoli komplikací v souvislosti s Vašim AppUmbrella účtem či AUID kódem či případně jejich neoprávněným užíváním se prosím obraťte na support@appumbrella.online
 1. Váš účet služby AppUmbrella bude vždy aktivní do uplynutí příslušného období od zaplacení registračního či aktivačního poplatku, v průběhu tohoto období službu AppUmbrella nelze deaktivovat. Provozovatel/vydavatel je oprávněn Váš AppUmbrella účet deaktivovat v případě, že neuhradíte registrační či aktivační poplatek v příslušné lhůtě stanovené provozovatelem/vydavatelem.
 1. Při používání služby AppUmbrella se zavazujete dodržovat právní předpisy České republiky a respektovat práva Provozovatele/vydavatele i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Berte prosím na vědomí, že název APP.UMBRELLA a logo služby AppUmbrella jsou registrovanými ochrannými známkami Provozovatele. Není vám uděleno žádné právo ani licence ve vztahu k výše uvedeným ochranným známkám.
 1. Službu AppUmbrella nesmíte užívat v rozporu s těmito VOP a Podmínkami, nesmíte užívat službu AppUmbrella způsobem, který by mohl poškodit provozovatele/vydavtele či třetí strany, a dále nesmíte zneužívat, blokovat či jinak měnit jakoukoliv část služby AppUmbrella.
 1. V případě porušení VOP nebo Podmínek z Vaší strany je provozovatel/vydavatel oprávněn Váš AppUmbrella účet deaktivovat.
 1. Vyplněním a odesláním registračního formuláře udělujete svůj výslovný souhlas se zpracováním Vašich následujících osobních údajů: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo (dále jen "Osobní údaje"), a to za účelem (vytvoření Vašeho AppUmbrella účtu a vytvoření Vašeho AUID kódu, zasílání informací o službě AppUmbrella, zasílání obchodní sdělení), s tím, že Vaše Osobní údaje budou provozovatelem/vydavatelem spravovány a zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu. Vyplněním a odesláním registračního formuláře dále prohlašujete, že Vámi poskytnuté Osobní údaje jsou pravdivé a poskytujete je dobrovolně. V případě změny Vašich Osobních údajů se zavazujete aktuální Osobní údaje nahlásit provozovateli/vydavateli.
 1. Ochrana Vašich Osobních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů"). Váš souhlas se zpracováním Osobních údajů můžete kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla provozovatele/vydavatele, berte však, prosím, na vědomí, že Vaše Osobní údaje budou i nadále zpracovávány pro interní potřeby Provozovatele v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (GDPR). Jste oprávněni Provozovatele kdykoliv požádat o vysvětlení a odstranění závadného stavu v případě, že se domníváte, že jsou Vaše Osobních údaje zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem. V takovém případě se můžete rovněž obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále jste oprávnění provozovatele/vydavatele požádat o informace ohledně zpracování Vašich Osobních údajů.
 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se službou AppUmbrella se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití služby AppUmbrella realizován.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2017.

 

App.Umbrella

"We love to earn money, you love it too?"