Registrace
Osobní údaje:
  • Osobní údaje
  • Kontaktní údaje
  • Prihlašovací údaje
  • Objednávka
  • Potvrzení
  • Úhrada

Své údaje vyplnujte správne a pravdive. Pozdeji, pri zakládání vaší peneženky bude docházet k jejich overení. Nepoužívejte diakritiku. Uvedte e-mail, který používáte a telefonní císlo s mezinárodní predvolbou.

Ochrana osobních údaju je pro nás velmi duležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními predpisy GDPR.

Osobní informace

Adresu vyplnujte presne, dle aktuálních údaju vašeho trvalého bydlište. Správne uvedená adresa je predpokladem pro schválení vaší peneženky a také úspešné dorucování.

Pole „Poznámka“ využijte pro prípadné doplnení vašich údaju.

Kontaktní údaje

Prihlašování do vašeho úctu bude vždy probíhat prostrednictvím uživatelského jména (vámi zadaný e-mail) a také vámi zadaného hesla.

Zvolte si proto v tomto kroce vaše heslo, které budete používat pro úcely prihlašování do interní clenské zóny. Protože slouží také k zabezpecení vašeho úctu, doporucujeme zvolit si heslo s minimálne 6 znaky, ideálne obsahující kombinaci ruzných znaku, císlic nebo velkých a malých písmen.

Vždy chrante své prihlašovací údaje.

Kontaktní údaje
Registrace
Registrace
2200,- Kc
Registrace
Težební vež
0,- Kc
 

Registrace a založení vašeho úctu je nedílnou soucástí smlouvy. Budete mít možnost využívat vaši vlastní vnitrní zóny se spoustou výhod, najdete zde vše prehledne na jednom míste.

Pocet veží, které mužete zakoupit je limitován císlem 110, pocet polí je limitován císlem 10. Pro zakoupení více než 10 veží nebo 1 pole je potreba zakoupit položku „Superklienta“.

1 težební pole je ekvivalentem 11 veží (predstavuje proto výhodnejší variantu nákupu).

Objednávka
Položka musí být vyplnena

Jsem si vedom uzavrení smlouvy v elektronické podobe, cetl jsem a souhlasím s uvedeným znením smluvních podmínek (smluvní podmínky)

 

Cetl jsem všeobecné obchodní podmínky a souhlasím s jejich znením (všeobecné obchodní podmínky)

 

Cetl jsem a souhlasím se znením reklamacního rádu, produktového ceníku a jsem dostatecne informován o právu odstoupení od smlouvy (reklamacní rád, produktový ceník, odstoupení od smlouvy)

 

Cetl jsem a souhlasím s pravidly GDPR a používání cookies (GDPR)

 

Jsem si vedom všech rizik, které prináší práce s virtuální menou, chápu je a jsou mi jasné možné následky výkyvu na trzích s virtuální menou a další jiné nepríznivé stavy. Jsem si vedom povinnosti spojených s danovým zatížením dle legislativy mého danového domicilu.

 

Je pro nás duležité, aby bylo vždy dodrženo vašich práv. Dusledne dbáme, aby vše bylo v souladu s platnou legislativou. Prectete si jednotlivé dokumenty, abyste vedeli, jak muže být nakládáno s vašimi osobními údaji, všeobecné obchodní podmínky a další duležité dokumenty pro informace s ohledem na námi poskytované služby a produkty.

Potvrdte souhlas s jednotlivými dokumenty oznacením príslušných polí a mužete pokracovat k poslednímu kroku.

Potvrzení
Úhrada platební kartou
card
MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron
pro zaplacení budete presmerováni do klientské zóny
 
Úhrada bankovním prevodem
Jméno úctu
 
Banka
 
Adresa banky
 
Iban
Císlo úctu
 
SWIFT
 
Variabilní symbol
Suma
 
 
po akceptaci budete presmerováni do klientské zóny
 
 

Vyberte zpusob platby, který vám nejvíce vyhovuje. Platba kartou je z pohledu realizace efektivnejší a rychlejší, predstavuje proto oblíbenejší variantu. Zkontrolujte si, jestli má vaše karta povolené nákupy na internetu a správne nastavené limity.

Prípadne doporucujeme využít možnost platby bankovním prevodem pohodlne z vašeho internetového bankovnictví. Údaje potrebné pro platbu prevodem obdržíte do vašeho e-mailu. Dbejte na správné vyplnení císla úctu a variabilního symbolu, jde o dva nejduležitejší údaje pro úspešné prirazení vaší platby.

Úhrada
 

App.Umbrella

"We love to earn money, you love it too?"