AppUcoin

Je výsledkom našej úplne unikátnej ťažby. Appucoin posúva všetky známe technologické parametre na vyššiu úroveň a ukazuje smer budúcnosti. Na nákup ťažobných polí a veží získava prístup každý člen komunity, ktorý zdieľa App Umbrella víziu.

Využi mimoriadny potenciál našej virtuálnej meny a už dnes si kúp podiel na ťažbe Appucoin.

130456

Predané podiely

42.36%

Zostáva vyťažiť

57.64%

Vyťažené

1863

Koľko dní sa bude ťažiť

Každý člen App Umbrella sa automaticky podieľa na ťažbe AppUcoinu tým, že každú hodinu získava časť z celkového vyťaženého množstva AppUcoinu do svojej peňaženky.

Čím skôr sa stanete členmi komunity App Umbrella, o to skôr sa začnete podieľať na ťažbe a o to väčšie podiely budete získavať. Je to dôležitý fakt aj vzhľadom na to, že celkový počet vyťažených coinov je presne stanovený na počet 17 miliónov kusov.

V komunite App Umbrella platí jeden veľmi dôležitý princíp. Princíp, že každý jednotlivý člen má podiel na úspechu projektu App Umbrella. Každý jeden člen bude profitovať z toho, ako sa bude spoločnosti a celej jej komunite dariť. Úspech komunity sa prejaví jednak na cene nášho AppUcoinu, ale aj na našich príjmoch. To je jeden z mnohých dôvodov, prečo začať čo najskôr ťažiť, aktuálne sa sústrediť na získavanie čo najväčších podielov na ťažbe a neskôr profitovať na úspechu komunity App Umbrella.

AppUcoin ukazuje smer budúcnosti moderných technológií. Bude napríklad vytvárať reálne krytie svojej minimálnej hodnoty. Toto krytie bude mať zásadný vplyv aj na trhovú (predajnú) cenu coinu. Pretože čím viac sa bude zvyšovať minimálna hodnota coinu (prostredníctvom nárastu užívateľov online aplikácií a iných služieb, nárastu členskej základne komunity App Umbrella a ďalších) o to výraznejší pozitívny vplyv to bude mať na predajnú cenu AppUcoinu na trhu. Spolu s ďalšími pozitívnymi faktormi, ako je spomínaná technologická základňa, alebo skutočnosť, že bude čoraz menej coinov na vyťaženie a tým pádom budú ešte vzácnejšie.

O to viac je dôležité využiť príležitosť podieľať sa na ťažbe ešte dnes (v úvode) a využiť tak obrovský potenciál AppUcoinu.

Preto si už dnes pre seba prenajmi časť ťažobného priestoru až do 1.8.2027 a kúp si ťažobnú vežu za depozit vo výške 54,9 USD a / alebo ťažobné pole za depozit vo výške 549 USD.

Už dnes v plnom rozsahu prebieha prevod AppUcoinu medzi členmi komunity App Umbrella (cez takzvané vnútorné obchodovanie). Členovia si vzájomne určia cenu a dokážu si medzi sebou prostredníctvom svojich peňaženiek posielať pohodlne coiny.

V priebehu roku 2019 budú navyše možné prevody aj prostredníctvom externých peňaženiek a tiež externé obchodovanie AppUcoinu na burze.

 

App.Umbrella

"We love to earn money, you love it too?"