Produktový ceník

Platný od 06.02.2019

Tento produktový ceník AppUmbrella je nedílnou součástí kupní smlouvy, VOP a SP uzavřenou mezi provozovatelem/vydavatelem na straně jedné a zákazníkem (klientem/agentem) na straně druhé. Ceník je vedený v USD.

Název produktu cena USD

Registrační poplatek 29,90

Aktivační poplatek 5,-

Super Klient 299,-

  1. výkon (věž) 0,00001 % (depozit je 54,9 USD)
  2. výkon (pole) 0,00001 % (depozit je 549 USD)

Bankovní terminál 54,90

Ceny jsou uvedeny včetně všech poplatků a daní.

Depozit za těžební výkon bude vrácený anebo zúčtovaný na konci těžebního období.

Má-li produkt uvedený v ceníku časové omezení (dobu expirace, je povinností klienta/agenta tuto expiraci sledovat a prodloužení služby

(úhradu aktivačního poplatku) realizovat nejpozději 10 dní před vypršením stávající služby.

Časové omezení u jednotlivých produktů je definováno takto:

Název produktu platnost od úhrady možnost prodloužení

Registrační poplatek 1 rok NE

Aktivační poplatek 1 rok ANO

Super Klient neomezená NE *

  1. výkon (věž) do 1.8.2027 NE *
  2. výkon (pole) do 1.8.2027 NE *

Bankovní terminál 2 roky ANO *

* platnost produktů je vázána na úhradu registračního a aktivačního poplatku.

Ceník je možno měnit a jeho aktuální verze je vždy viditelná na webovém rozhraní poskytovatele/vydavatele.

AU produktovy cenik 1.8.1. CZ.pdf

 

App.Umbrella

"We love to earn money, you love it too?"