O nás

Sme inovatívna spoločnosť s jedinečným pohľadom na svet online technológií. Technológií, ktoré všetci poznáme a ktoré každý deň používame. Naším cieľom je vytvárať a rozvíjať aplikácie pre každého a zároveň využívať výrazný potenciál medzinárodnej komunity.

Dokážeme nájsť synergie nielen v biznise, ale aj pri tvorbe aplikačných riešení.

Naša spoločnosť vznikla spojením skupiny IT nadšencov, jedinečných, cieľavedomých a ambicióznych ľudí. Ľudí, ktorí sa stretli vo svete internetu, technológií, aplikácií a rôznych inteligentných smart riešení a týmto sa chcú zaoberať aj naďalej. Do dnešného dňa sú stále aktívnou súčasťou našej spoločnosti a podieľajú sa najmä na vývoji hlavných technologických riešení. Spolu s investormi založili ázijskú investičnú spoločnosť, ktorá je cieľovým vlastníkom celej značky App Umbrella. Zakladatelia a investori spoločne vyberajú a skladajú manažment celej spoločnosti. Ich cieľom je poskladať tím, ktorý nimi vynaložené finančné prostriedky, ich jedinečné nápady a myšlienky použité na založenie celého projektu, dovedie na miesta, kam patrí. Aby sa tento projekt a celá spoločnosť priradila k velikánom ako sú Facebook, Google alebo Apple. S týmto projektom sa jednoducho nemôžeme uspokojiť s niečím menším.

Úlohou manažmentu je viesť celú spoločnosť, riadiť ju a vykonávať všetky praktické kroky. Rozvíjať celý projekt a predovšetkým byť v každodennom kontakte s našimi biznis partnermi, našimi agentmi a predovšetkým s našou komunitou.

Značka App Umbrella sa chce na trhu etablovať ako jedna zo značiek s najlepším náhľadom a pochopením online sveta. Pri budovaní nášho online obsahu a rôznych druhov aplikácií, aplikačných a cloudových riešení pracujeme tak, aby to boli denne tie najvyužívanejšie aplikácie dostupné širokej mase ľudí, aby to boli tie najzaujímavejšie typy a druhy pre rôzne vekové skupiny, aby to boli tie najzábavnejšie typy pre prácu, relax a zábavu, a to pre ľudí na rôznych pracovných pozíciách od detí, maminiek, dôchodcov, manuálne pracujúcich, tak i pre vysoko postavených manažérov.

„Chceme vziať to zložité a preložiť do jazyka nás všetkých“

A ako začať vytvárať takýto jedinečný obsah?

Spojiť sa, spojiť sa do komunity, ktorá sama povie, čo chce, čo potrebuje, sama vytvorí obsah a od nás len potrebuje pomoc s odbornou časťou. V tom sú ľudia od App Umbrella tí najlepší.

Frekvencia a termíny vyvíjaných aplikácií a ďalšieho online obsahu sú logicky prepojené s veľkosťou našej komunity. Pretože okrem toho, že chceme aplikácie využívať, chceme na nich aj spoločne zarábať. V tom sme iní a v tom chceme byť aj jedineční.

Na základe dlhého sledovania trhu sme sa v tomto ohľade odrazili od logickej úvahy – dnes medzi najviac sťahované, používané a zarábajúce aplikácie patria celosvetovo hry a zároveň hry sú to jediné, čo nás dokáže aspoň na chvíľu odpútať od reality sveta a zároveň často odbúrať aj nahromadený stres. Preto aj naším cieľom je zamerať sa na tento sektor a zaujať v ňom popredné miesta a práve preto sú našimi prvými aplikáciami práve hry.

Myslíme však aj na tých najmenších, na ktorých nám záleží najviac a staráme sa o nich už od prvého kontaktu s naším svetom. Áno, sú to deti. (áno deti)

Preto prichádza k spolupráci s tými najlepšími a najkreatívnejšími umelcami, ktorí radi vytvárajú sny práve pre deti. Podobne postupujeme pri všetkých ostatných typoch aplikácií.

Vždy hľadáme vzájomnú súčinnosť tak, ABY SME sa spolu bavili, vzdelávali a hlavne zarábali. To nám umožňuje najlepšie, do celého sveta rýchlo rastúca komunita.

 

App.Umbrella

"We love to earn money, you love it too?"