Registrácia
Osobné údaje:
  • Osobné údaje
  • Kontaktné údaje
  • Prihlasovacíe údaje
  • Objednávka
  • Potvrdenie
  • Úhrada

Svoje údaje vyplnujte správne a pravdivo. Neskôr, pri zakladaní vašej penaženky bude dochádzat k ich overeniu. Nepoužívajte diakritiku. Uvedte e-mail, ktorý používate a telefónne císlo s medzinárodnou predvolbou.

Ochrana osobných údajov je pre nás velmi dôležitá, preto vždy postupujeme v súlade s právnymi predpismi GDPR.

Osobné informácie

Adresu vyplnujte presne, podla aktuálnych údajov vášho trvalého bydliska. Správne uvedená adresa je predpokladom pre schválenie vašej penaženky a tiež pre úspešné dorucovanie.

Pole „Poznámka“ využite pre prípadné doplnenie vašich údajov.

Kontaktné údaje

Prihlasovanie do vášho úctu bude vždy prebiehat prostredníctvom užívatelského mena (vami zadaný e-mail) a tiež vami zadaného hesla.

Zvolte si preto v tomto kroku vaše heslo, ktoré budete používat pre úcely prihlasovania sa do internej clenskej zóny. Pretože slúži tiež k zabezpeceniu vášho úctu, doporucujeme zvolit si heslo s minimálne 6 znakmi, ideálne obsahujúce kombináciu rôznych znakov, císlic alebo velkých a malých písmen.

Vždy chránte svoje prihlasovacie údaje.

Kontaktné údaje
Registrace
Registrácia
2200,- Kc
Registrácia
Tažobná veža
0,- Kc
 

Registrácia a založenie vášho úctu je neoddelitelnou súcastou zmluvy. Budete mat možnost využívat vašu vlastnú internú zónu s mnohými výhodami, nájdete tu všetko prehladne na jednom mieste.

Pocet veží, ktoré si môžete zakúpit je limitovaný císlom 110, pocet polí je limitovaný císlom 10. Pre zakúpenie viac než 10 veží alebo 1 pola je potrebné si zakúpit položku „Superklienta“.

1 tažobné pole je ekvivalentom 11 veží (predstavuje preto výhodnejšiu variantu nákupu).

Objednávka
Položka musí byt vyplnená

Som si vedomý uzatvorenia zmluvy v elektronickej podobe, cítal som a súhlasím s uvedeným znením zmluvných podmienok (zmluvné podmienky)

 

Cítal som všeobecné obchodné podmienky a súhlasím s ich znením (všeobecné obchodné podmíenky)

 

Cítal som a súhlasím so znením reklamacného poriadku, produktového cenníku a som dostatocne informovaný o práve odstúpenia od zmluvy (reklamacný poriadok, produktový ceník, odstúpenie od zmlúvy)

 

Cítal som a súhlasím s pravidlami GDPR a používaním cookies (GDPR)

 

Som si vedomý všetkých rizík, ktoré prináša práca s virtuálnou menou, chápem ich a sú mi jasné možné následky výkyvov na trhoch s virtuálnou menou a dalšie iné nepriaznivé stavy. Som si vedomý povinností spojených s danovým zatažením podla legislatívy môjho danového domicilu.

 

Je pre nás dôležité, aby boli vždy dodržané vaše práva. Dôsledne dbáme, aby všetko bolo v súlade s platnou legislatívou. Precítajte si jednotlivé dokumenty, aby ste vedeli, ako môže byt nakladané s vašimi osobnými údajmi, všeobecné obchodné podmienky a dalšie dôležité dokumenty pre informácie s ohladom na nami poskytované služby a produkty.

Potvrdte súhlas s jednotlivými dokumentami oznacením príslušných polí a môžete pokracovat k poslednému kroku.

Potvrdenie
Úhrada platobnou kartou
card
MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron
pre zaplatenie budete presmerovaný do klientskej zóny
 
Úhrada bankovým prevodom
Meno úctu
 
Banka
 
Adresa banky
 
IBAN
Císlo úctu
 
SWIFT
 
Variabilný symbol
Suma
 
 
po akceptácii budete presmerovaný do klientskej zóny
 
 

Vyberte spôsob platby, ktorý vám najviac vyhovuje. Platba kartou je z pohladu realizácie efektívnejšia a rýchlejšia, predstavuje preto oblúbenejšiu variantu. Skontrolujte si, ci má vaša karta povolené nákupy na internete a správne nastavené limity.

Prípadne doporucujeme využit možnost platby bankovým prevodom pohodlne z vášho internetového bankovníctva. Údaje potrebné pre platbu prevodom obdržíte do vášho e-mailu. Dbajte na správne vyplnenie císla úctu a variabilného symbolu, ide o dva najdôležitejšie údaje pre úspešné priradenie vašej platby.

Úhrada
 

App.Umbrella

"We love to earn money, you love it too?"